Blwch dur o bont osgoi cerddwyr

Fis diwethaf mae ein cwmni'n ymgymryd â phrosiect pont ddur gan gwmni adeiladu sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Ar ôl dwsinau o ddyddiau o frwydro, mae girder blwch dur pont y briffordd wedi gorffen hoisting. Mae'r prosiect wedi'i leoli yn Ninas Zhaoqing, talaith Guangdong. Hyd y bont droed hon i deithwyr yw 110 metr.

Mae pontydd troed yn aml wedi'u lleoli i ganiatáu i gerddwyr groesi dŵr neu reilffyrdd mewn ardaloedd lle nad oes ffyrdd cyfagos. Maent hefyd wedi'u lleoli ar draws ffyrdd i adael i gerddwyr groesi'n ddiogel heb arafu traffig. Mae'r olaf yn fath o strwythur gwahanu cerddwyr.

Ymhlith y mathau o bontydd troed mae:

Pont Beam

Llwybr bwrdd

Pont clapper

Hyrddfyrddau, llwybr pren, ffordd Plank, a ffordd Corduroy

Pont y lleuad

Pont grog syml

Truss syml

Cerrig camu

Pont igam-ogam

Os ydych chi am ffugio girder blwch dur y pontydd uchod, cysylltwch â ni.


Amser post: Ebrill-01-2020